Изпълнение на задължението за информация

Министерството на земеделието – отдел по храните обявява, че операторът на хранителната компания DIC MANUFACTURING SE Washingtontonova 1624/5, Nové Město, 110 00 Прага 1 на 14 април 2020 г. е изпълнил задължението за информация, посочено в § 3d параграф 1 буква б) на Закон № 110/1997 г. Sb., относно храните и тютюневите изделия, заедно с измененията, тъй като преди първия ден от пускането на пазара на хранителната добавка АCID DETOX, IMMUNITY BOOM, METAL DETOX, PROBIO POWER, MINERACELL уведоми Министерството на земеделието за въвеждане чрез изпращане на чешкия текст на етикета, включително задължителна информация за хранителния продукт, който ще се намира на опаковката или етикета на хранителния продукт.