Spełnienie obowiązku informacyjnego

Ministerstwo Rolnictwa – Departament Żywności informuje, że operator przedsiębiorstwa spożywczego DIC MANUFACTURING SE Washingtonova 1624/5, Nové Město, 110 00 Praha 1 w dniu 14 kwietnia 2020 r. Spełnił obowiązek informacyjny określony w § 3d ust. 1 lit. b) ustawy nr 110/1997 Sb., W sprawie żywności i wyrobów tytoniowych, z późniejszymi zmianami, ponieważ przed pierwszym dniem wprowadzenia do obrotu suplementu diety ACID DETOX, IMMUNITY BOOM, METAL DETOX, PROBIO POWER, MINERACELL powiadomił Ministerstwo Rolnictwa o ich wprowadzeniu, przesyłając czeski tekst etykiety, w tym obowiązkowe informacje na żywności, która pojawi się na opakowaniu lub etykiecie żywności.