Splnění informační povinnosti

Ministerstvo zemědělství – Odbor potravinářský tímto sděluje, že provozovatel potravinářského podniku D.I.C MANUFACTURING SE Washingtonova 1624/5, Nové Město, 110 00 Praha 1 dne 14.4.2020 splnil informační povinnost stanovenou v ustanovení § 3d odstavec 1 písmeno b) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, neboť před prvním dnem uvedením na trh doplňku stravy ACID DETOX, IMMUNITY BOOM, METAL DETOX, PROBIO POWER, MINERACELL oznámil Ministerstvu zemědělství jejich uvedení formou zaslání českého textu označení, včetně povinných informací o potravinách, který bude uveden na obale nebo etiketě potraviny.